• Witamy na stronie Oddziału.
 • Zapraszamy do zapoznania się z ofertą turystyczną Oddziału.
 • Polub nas na Facebooku.
 • Zapraszamy na imprezy rowerowe KTK "WAGANT"

Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zapisz się !

Jak się zapisać?

deklaracja    Wystarczy udać się do siedziby naszego oddziału, wziąć ze sobą dowolny dokument potwierdzający tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30x40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK. Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 • obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 • niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Jakie są prawa członków PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
 • brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
 • nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK.

legitymacjaIle wynosi wysokość składki?

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK (w wysokości 4 zł). Obecnie wpisowe wynosi:

 • 10 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
 • 6 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),
 • 5 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2011 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 3 października 2011 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 251/XVII/2011 z dnia 23 września 2011 r. dotyczącej wysokości składek członkowskich PTTK na 2012 rok oraz uchwały nr 41/XVII/2011 z dnia 03.11.2011 roku Zarządu Oddziału Zakładowego PTTK Baildon składka roczna członków PTTK wynosi:

 • Normalna 48,00 zł na 1 rok
 • Ulgowa 24,00 zł na 1 rok

Opłacenie rocznych składek udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Tu znajdziesz wszystkie potrzebne dokumenty.